top of page
parker-hilton-7f0u-yaOra4-unsplash.jpg

Keperluan Kesahan

Penuaian kayu serta produk kayu yang dituai secara sah, beretika dan mampan adalah asas kepada visi dan misi FSC. Ia adalah prinsip utama kami dalam pengurusan hutan yang bertanggungjawab.

 

Undang-undang kesahan kayu adalah penting untuk FSC, pemegang sijil kami, pihak berkepentingan kami dan – sudah tentu – untuk hutan serta komuniti hutan yang bergantung kepadanya.

 

Apabila undang-undang ini dikuatkuasakan secara efektif, pembalakan dan amalan perdagangan haram akan berkurang, jenayah dan kemusnahan akibat pembalakan haram juga dapat dikurangkan, dan keadaan bertambah baik untuk pegawai hutan dan komuniti hutan yang ingin menguruskan hutan mereka dengan mampan.

 

Di Asia Pasifik, landskap kesahan kayu sentiasa berubah – negara yang berbeza mempunyai undang-undang dan kaedah penguatkuasaan yang berbeza, dan sering kali apa yang sah di sesebuah negara, mungkin tidak sah di negara lain. Sepanjang 15 tahun yang lalu atau lebih, China telah menjadi pengimport kayu tropika terbesar, dengan Jepun dan Korea Selatan sebagai negara yang berpengaruh. Negara yang lebih dikenali sebagai pengeksport – Indonesia, Malaysia dan Vietnam – kini beralih menjadi pengimport; dan selama ini, kayu haram masih terus diedarkan merentasi sempadan negara.

 

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, negara-negara ini telah melancarkan inisiatif untuk menghalang pengimportan kayu haram, tetapi inisiatif ini berada dalam peringkat yang berbeza dan mengambil pendekatan yang berbeza.

 

Walau apapun situasi semasa, FSC komited untuk membantu pemegang sijil kami mematuhi keperluan kesahan kayu – di negara asal dan juga dalam pasaran eksport dan perdagangan mereka.

Undang-undang berkaitan perkayuan

Perundangan Kayu di Australia, Korea dan Jepun – Pengenalan

 

Kerajaan Australia, Korea dan Jepun berhasrat untuk menghentikan penuaian dan pengimportan kayu haram. Setiap kerajaan mendekati isu tersebut dengan cara yang berbeza. Australia dan Korea telah menerima pakai perundangan kesahan kayu – peraturan dan undang-undang yang mengharamkan perdagangan kayu yang dituai secara haram di mana-mana sahaja dalam planet ini. Clean Wood Act Jepun menggalakkan perniagaan menggunakan kayu yang sah. Tidak kira apapun kaedah yang digunakan, setiap negara berharap untuk mencapai hasil yang sama: menghentikan penuaian kayu yang haram.

bottom of page