top of page
parker-hilton-7f0u-yaOra4-unsplash.jpg

ศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายการค้าไม้เขตร้อนที่ยั่งยืนของ FSC
โครงการลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของ UN-REDD x FSC

แพลตฟอร์มที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและแปลเป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อช่วยให้ซัพพลายเออร์และผู้ซื้อไม้เขตร้อนได้สื่อสารและเชื่อมโยงถึงกัน ซึ่งเป็นแนวทางนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้การค้าผลิตภัณฑ์จากป่าไม้มีความยั่งยืน มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคแม่น้ำโขงตอนล่าง

FSC x UN-REDD โครงการลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง

โครงการนี้ครอบคลุมทั้งประเทศกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม โดยมีประเทศจีนเป็นพันธมิตรที่สำคัญ เป้าหมายเพื่อลดความเสื่อมโทรมและการตัดไม้ทำลายป่า รวมถึงส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนทั่วภูมิภาคแม่น้ำโขงตอนล่างและที่อื่น ๆ

เครือข่ายการค้าขายไม้เขตร้อนอย่างยั่งยืน

เครือข่ายของซัพพลายเออร์ที่ผ่านการรับรองและผู้ที่มีความสนใจซื้อ ธุรกิจที่เข้าร่วมเครือข่ายนี้จะช่วยเพิ่มความต้องการผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ป่าไม้ที่ผ่านการรับรอง รวมถึงป่าไม้ที่จัดการโดยเกษตรกรรายย่อย ชุมชน และกลุ่มชนพื้นเมืองด้วย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการดำรงชีวิตและผลการดำเนินธุรกิจสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ประโยชน์ของการเข้าร่วมเครือข่ายการค้าไม้เขตร้อนอย่างยั่งยืน

icon_1-01.png

เชื่อมต่อกับผู้ที่มีความสนใจซื้อและซัพพลายเออร์ที่ผ่านการรับรอง

icon_2-01.png

เข้าถึงข้อมูลการรับรอง FSC ในภาษาถิ่นของคุณได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

icon_3-01.png

ข้อมูลเชิงลึกของตลาด FSC และการวิเคราะห์การค้าไม้เขตร้อนที่ได้รับการรับรองจาก FSC

icon_4-01.png

สิทธิพิเศษในการเข้าถึงกิจกรรมเครือข่ายระดับชาติและระดับภูมิภาคของ FSC

icon_5-01.png

ข้อเสนอส่วนลดการตรวจสอบใบรับรองโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองซึ่ง FSC เข้าร่วม

ศูนย์ข้อมูลการค้าไม้เขตร้อนที่ยั่งยืน

ฐานข้อมูลที่ชัดเจนและเรียบง่ายเกี่ยวกับการรับรอง FSC ข้อกำหนดเฉพาะประเทศ และข้อกำหนดด้านกฎหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้และเชื่อมโยงซัพพลายเออร์ที่ได้รับการรับรองจาก FSC เข้ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในห่วงโซ่คุณค่าไม้เขตร้อน

นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลนี้ยังมีข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับไม้เขตร้อนในภูมิภาค รวมถึงกิจกรรมที่จะมีขึ้น บทความข่าวและสื่อ และการแบ่งปันประสบการณ์จากหน่วยธุรกิจต่าง ๆ
 

เกี่ยวกับ FSC

Forest Stewardship Council™ (FSC™) เป็นระบบการรับรองป่าไม้ที่ได้รับการยอมรับ เชื่อถือได้ และเข้มงวดที่สุดในโลก ฉลาก "Check Tree" ของ FSC ซึ่งพบได้ในผลิตภัณฑ์นับล้านทั่วโลก ใช้เพื่อยืนยันการจัดหาสินค้าจากป่าไม้สู่ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน มาตรฐานด้านป่าไม้ที่มีความรับผิดชอบของ FSC ซึ่งเชื่อมโยงกับห่วงโซ่การรับรองที่เข้มงวด เป็นทางเลือกที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถจัดการกับความท้าทายด้านสภาพอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพในปัจจุบันได้ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือข่าย FSC ช่วยปกป้องอนาคตของป่าไม้และชุมชนที่พึ่งพาสิ่งเหล่านี้อีกด้วย

 …เพิ่มเติม

เกี่ยวกับ UN-REDD

โครงการความร่วมมือแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศกำลังพัฒนา (UN-REDD) เป็นความร่วมมือด้านการให้ความรู้และคำปรึกษาระดับเความสำคัญสูงสุดงของสหประชาชาติเกี่ยวกับป่าไม้และสภาพภูมิอากาศ โดยทำงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มปริมาณคาร์บอนสะสมของป่าไม้ หน่วยงานนี้เป็นผู้ให้บริการระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดสำหรับความช่วยเหลือ REDD+ โดยให้การสนับสนุน 65 ประเทศพันธมิตรเพื่อปกป้องป่าไม้ของตน รวมถึงช่วยในการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศพันธมิตรเหล่านี้

bottom of page