top of page
parker-hilton-7f0u-yaOra4-unsplash.jpg

เกี่ยวกับ FSC

ข้อความจำกัดความรับผิดชอบ:

เครือข่ายการค้าไม้เขตร้อนที่ยั่งยืนและศูนย์กลางข้อมูลของ FSC (เรียกว่า 'พอร์ทัล') เป็นพอร์ทัลที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเนื้อหาแบบเปิดทางออนไลน์ พอร์ทัลนี้เป็นความริเริ่มโดยสมัครใจจากความพยายามร่วมกันของ FSC และ FAO

 

โครงสร้างของโครงการนี้ช่วยให้ทุกคนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แบ่งปันถึงกันได้ โปรดทราบว่าเจ้าหน้าที่ FSC ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฎในเพจนี้เพื่อให้คุณได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้

 

ต้องไม่มีการตีความสิ่งใดในพอร์ทัลนี้หรือในแถลงการณ์ของ FSC ว่าเป็นคำมั่นสัญญาหรือการรับประกันเกี่ยวกับผลลัพธ์ในสาระสำคัญหรือความคาดหวังของคุณ

 

ความคิดเห็นของ FSC ทั้งหมดเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการใช้พอร์ทัลนี้เป็นเพียงการแสดงการคาดการณ์เท่านั้น

 

บทนำ: 

ขอขอบคุณที่ยอมรับการลงทะเบียนบนพอร์ทัลสำหรับ FSC x UN-REDD โครงการริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่างของเครือข่ายการค้าไม้เขตร้อนที่ยั่งยืนและศูนย์กลางข้อมูลของ FSC (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "พอร์ทัล") ที่ FSC Global Development GmbH (“FSC GD”) เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณและต้องการให้คุณเข้าใจวิธีที่เรารวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้สำหรับการใช้พอร์ทัลนี้

 

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ครอบคลุมหลักปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเรา และอธิบายถึงสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึง แก้ไข หรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ยกเว้นกรณีที่เราให้ลิงก์ไปยังคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลอื่นหรือการอ้างอิงไปยังเอกสารความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อคุณลงทะเบียนพอร์ทัลนี้ และการลงทะเบียนพอร์ทัลหมายความว่าคุณยอมรับแนวทางปฏิบัติที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้

 

สารบัญ:

1.         คำอธิบาย

2.         ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เรารวบรวม

3.         เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

4.         เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

5.         เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใครบ้าง

6.         ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

7.         การรักษาความปลอดภัย

8.         สิทธิของคุณ

9.         คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

10.       วิธีติดต่อเรา

11.       การเปลี่ยนแปลงในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเรา

 

1. คำอธิบาย

 

พอร์ทัลมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงผู้ซื้อและซัพพลายเออร์ที่ได้รับการรับรอง FSC ให้ติดต่อถึงกันได้ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างเครือข่ายภายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “วัตถุประสงค์”)

 

FSC GD เป็น 'ผู้ควบคุม' ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ภายใต้วัตถุประสงค์ของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ และ www.wix.com ทำหน้าที่เป็น 'ผู้ประมวลผล' เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เรารวบรวม

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ เราอาจจำเป็นต้องรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • ชื่อเต็ม (คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, ชื่อกลาง, นามสกุล)

 • ชื่อบริษัท

 • ผู้ติดต่อ (เช่น ชื่อ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์มือถือ)

 • รายละเอียดการติดต่อ (เช่น ที่อยู่)

 • หมายเลขโทรศัพท์

 • อีเมล

 • การติดต่อทางอีเมล

 • ประเภทของการรับรอง

 • เลขที่ใบรับรอง

 • รหัสใบอนุญาต

 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมถึงประเภทผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง FSC และชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์

 

3. เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

 

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เรามาโดยตรง หรือได้รับผ่านพอร์ทัล หรือการสื่อสารเพื่อติดตามผล โดยการกรอกข้อมูลในพอร์ทัลเพื่อให้ความยินยอมแก่เรา ตามหมวด 6 วรรค 1 ของ GDPR เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้

 

หากข้อมูลที่คุณให้มาจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข โปรดระบุการเปลี่ยนแปลงโดยส่งอีเมลไปที่ asiapacific@fsc.org

 

4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

 

เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์หรือการประมวลผลที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้

 

สำหรับในรายละเอียดนั้น เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อแสดงบนการค้นหาซัพพลายเออร์ (Suppliers’ Search) ซึ่งผู้ใช้พอร์ทัลรายอื่นสามารถเข้าถึงได้เช่นกัน

 

5. เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใครบ้าง

 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้จะได้รับการประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ของ FSC Group และเจ้าหน้าที่ภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

 

หากข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมได้จากคุณต้องมีการถ่ายโอนไปยังผู้ประมวลผลที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เพื่อทำการประมวลผล เราจะดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การใส่เงื่อนไขข้อตกลงไว้ในสัญญาของเราที่ทำกับผู้ประมวลผลหรือผู้ควบคุมดังกล่าว ซึ่งพวกเขาจะต้องรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ นอกเหนือจากนั้น เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามอื่นใด เว้นแต่จะอธิบายไว้ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้หรือตามที่กฎหมายกำหนด

 

6. ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นเวลา 7 ปีหลังจากยกเลิกการลงทะเบียนจากพอร์ทัล

 

7. การรักษาความปลอดภัย

เรามุ่งมั่นที่จะรับประกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้วางขั้นตอนทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมทางออนไลน์

 

8. สิทธิของคุณ

 

โปรดทราบว่าคุณมีสิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลทั้งหมดของคุณ โดยคุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:

 • สิทธิ์ในการเข้าถึง - คุณสามารถขอทราบข้อมูลว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่ รวมถึงสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณได้

 • สิทธิ์ในการแก้ไข – คุณสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องได้ และเราอาจจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ที่คุณให้กับเรา

 • สิทธิ์ในการลบ - คุณสามารถขอให้เราลบหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลออกได้ หากไม่มีเหตุผลที่ดีหรือมีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับเราในการดำเนินการต่อ

 • สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล - คุณสามารถขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สถานการณ์เฉพาะได้

 • สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล - คุณสามารถขอให้เรามอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่คุณหรือบุคคลที่สามที่คุณเลือกได้ (ทั้งในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้กันทั่วไป และอ่านได้ด้วยเครื่อง)

 • สิทธิ์ในการคัดค้าน - คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ให้ไว้กับเราเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราได้ ในบางกรณี เราอาจแสดงให้เห็นว่าเรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งจะมีอำนาจทางกฎหมายที่เหนือกว่าสิทธิและเสรีภาพของคุณ

 • สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่มีอำนาจ อย่างไรก็ตาม เราขอขอบคุณสำหรับโอกาสในการจัดการเพื่อดูแลข้อกังวลของคุณ หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราที่ privacy@fsc.org.

 

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของคุณ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราที่ privacy@fsc.org หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง

 

 

9. วิธีติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้ หรือคุณต้องการใช้สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อเรา:

ส่งอีเมลถึงเราที่: privacy@fsc.org

ที่อยู่ทางไปรษณีย์และรายละเอียดเพิ่มเติมของบริษัท:

 

FSC Global Development GmbH,

Adenauerallee 134, 53113 Bonn, Germany

Phone: 0049 (0) 228 36766 0

Fax: 0049 (0) 228 36766 30

Managing Director: Kim Bering Becker Carstensen

Commercial register: Bonn HRB 15990

VAT-Ident-No: DE258067376

 

หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราเพื่อดูแลข้อร้องเรียนของคุณ:

 

Scheja & Partner Rechtsanwälte

Mr. Boris Reibach

Adenauerallee 136, 53113 Bonn

Tel.: +49 (0) 228-227 226-0

Fax: +49 (0) 228-227 226-26

E-mail: info@scheja-partner.de

Contact form: http://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html

Website: www.scheja-partner.de 

 

 

10. การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเรา

 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายในปัจจุบัน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงบริการของเราในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล เช่น เมื่อมีบริการใหม่เกิดขึ้น

 

ในกรณีนี้ FSC GD จะส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปยังอีเมลของคุณที่ FSC GD ทราบ หรือแสดงการอัปเดตบนพอร์ทัล

 

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2022

 

 

โปรดทราบ: เอกสารนี้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ การแปลเป็นภาษาอื่น ๆ มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อความต้นฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับแปล ให้ยึดต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

bottom of page