top of page
parker-hilton-7f0u-yaOra4-unsplash.jpg

ข่าวสารและกิจกรรม

ที่นี่คุณจะได้พบกับข่าวสารและการพัฒนาที่ดำเนินการล่าสุด รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมและกิจกรรม/งานอีเวนท์ที่กำลังจะมาถึง งานเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วม ช่วยให้องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ได้แบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม รวมถึงสร้างแพลตฟอร์มที่ธุรกิจสามารถสื่อสาร เชื่อมต่อสานสัมพันธ์ และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ ๆ ได้

กิจกรรมล่าสุด

28 Nov 2022

APAC Business Forum – Launch of Trade Network and Information Hub

29 Sep 2022

Introduction of the FSC X UN-REDD Sustainable Tropical Timber Lower Mekong Initiative and The Benefit of FSC certification, Thailand

25 Aug 2022

FSC x UN-REDD presents: Growing The Network of Sustainable Tropical Timber Trade Between China and Thailand

bottom of page